Joi's Blog

Belajar Merangkai Kata demi Kata yang Menarik untuk disimak

Tuesday, June 2, 2015

DHAMMAPADA - Syair Kebenaran

No comments:

Post a Comment